Kulturanalys publicerar återkommande rapporter om invånarnas kulturvanor. Statistiken i denna rapport baseras på en tabellrapport ”Storstadskultur”, där SOM-institutet samverkat med kulturförvaltningarna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Rapporten omfattar 11 kulturaktiviteter exempelvis besöka olika former av kulturutbud och kulturaktiviteter vi kan göra hemma.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05