Myndigheten för kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor i Sverige. Kulturanalys samarbetar med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som i sina årliga enkätundersökningar ställer frågor om kulturaktiviteter. I denna rapport presenteras resultaten från 2022 års datainsamling.

Läs mer om Kulturanalys arbete med kulturvanor

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05