I detta faktablad presenterar Kulturanalys för första gången statistik över museernas digitala verksamhet.