Kulturanalys Norden belyser i denna rapport förekomsten av hot, våld och trakasserier riktade mot konstnärer och författare. Rapporten baseras på tidigare kunskap och forskning inom området i de nordiska länderna och redovisar resultaten från en enkätundersökning som genomfördes under våren 2024. I undersökningen ställdes frågor om utsatthet för hot, våld eller trakasserier och vilka konsekvenser det ger för de konstnärer som har utsatts. I undersökningen ingår åtta organisationer som samlar konstnärer eller författare i fyra nordiska länder.  

  • Sofia Arkhede
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 14