Denna rapport kartlägger och analyserar kulturområdets finansiering med särskilt fokus på hur icke-offentliga aktörer bidrar till finansiering av kulturverksamhet, samt vilka effekter olika finansieringskällor kan få i relation till de kulturpolitiska målen.

  • Pelle Amberntsson
  • Utredare, analytiker 
  • Telefon: 031-395 20 12