Denna rapport kartlägger och analyserar kulturområdets finansiering med särskilt fokus på hur icke-offentliga aktörer bidrar till finansiering av kulturverksamhet, samt vilka effekter olika finansieringskällor kan få i relation till de kulturpolitiska målen.