Årligen återkommande officiell statistik som visar statens, landstingens, kommunernas och hushållens kulturutgifter fördelade på olika sätt.

Läs mer om statistikområdet