I denna promemoria presenterar Kulturanalys statistik om scenkonst i Sverige. Förhoppningen är att statistiken ska ge ett värdefullt underlag om scenkonsten som kan användas av politiker, tjänstemän och andra intresserade av området.

Läs mer om temaområde scenkonst

  • Sofia Arkhede
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 14