Konst och kultur brottas med underfinansiering. Genom offentlig finansiering syftar kulturpolitiken till att möjliggöra konst och kultur. Men räcker pengarna för att möta behoven och kan andra finansieringskällor bidra till kulturpolitisk måluppfyllelse?

Hör mer om detta vid vårt seminarium vid Almedalen 2022 där representanter från kultursektorn diskuterar denna fråga, med avstamp i en presentation av de resultat som framkommit i våra rapporter.

Seminariet ordnas inom ramen för Kultur i Almedalen och livesänds via Almedalen Play.

  • Marja Janusson
  • Telefon: 031-395 20 07