Metodstudie som belyser olika aspekter av konstnärers villkor. Metodstudien är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Kulturanalys och Konstnärsnämnden.