Följande information presenteras på jiddisch.

ברוכים הבאים אױף Kulturanalys

– אױטאָריטעט פֿאַר קוּלטוּרעל פּאָליסי אָפּשאַצוּנגען אוּן אַנאַליסיס

Kulturanalys (שװעדישע אַגענציע פֿאַר קולטורעל פּאָליסי אַנאַליסיס) איז אַ רעגירוּנג אַגענציע װאָס אַרבעט כּדי צוּ דערשאַצן, פֿוּנאַנדערקלײַבן אוּן באַריכטן איבער די ווירקוּנגען פֿוּן פּראָפּאָזיציעס אוּן מעסטן מיטלען אין פֿעלד פֿוּן קוּלטוּרעל פּאָליסי אין שװעדן. דאָס דאַרף מען טאָן איבער דעם גרוּנט פֿוּן די אָביעקטן פֿוּן קוּלטוּרעל פּאָליסי. Kulturanalys האָט אױך דעם אַרבעט צוּ העלפֿן די רעגירוּנג מיט אינפֿאָרמאַציע אוּן רעקאָמענדאַציעס פֿאַר די אַנטװיקלוּנג פֿוּן שטאַט קוּלטוּרעל פּאָליסי. אַזױ, די מיסיע פֿוּן Kulturanalys איז צוּ באַשאַפֿן בעסערע צוּשטאַנדן פֿאַר די װאָס זײַנען אַקטיװ אין דעם קוּלטוּרעל סעקטאָר.

די אַרבעטער פֿוּן Kulturanalys אַרבעטן איבערהױפּט אין סטאַטיסטיק, פֿאָרשוּנג אוּן אַנאַליסיס, פֿאַרװאַלטוּנג אוּן קאָמוּניקאַציע. אוּנדזערע אױספֿאָרשער האָבן פֿאַרלענגערט איבערלעבוּנג פֿוּן קװאַליפֿיצירט אױספֿאָרשוּנג אַרבעט אוּן עטלעכע האָבן גראַדן אין פֿאַרשײדענע אַקאַדעמישע דיציפּלינען. דעם שעף פֿוּן די אַגענציע איז Mats Granér.

Kulturanalys איז אַן אַגענציע פֿוּן אײנציקע-אױטאָריטעט, דאָס מײנט אַז דעם שעף פֿוּן די אַגענציע איז פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר זײַנע אַקטיװיטעטן, ניט װי אַ באָרד אָדער אַ קאָמיטעט. די רעגירוּנג האָט באַשטימט אַ דוּרכזיכטיקײַט ראָט כּדי צוּ פֿירן פּוּבליש פֿאַרזעענוּנג איבער די אַקטיװיטעטן פֿון די אַגענציע אוּן צוּ ראָטן דעם שעף פֿוּן די אַגענציע. דעם שעף פֿוּן די אַגענציע איז דעם פֿאָרזיצער פֿוּן דעם דוּרכזיכטיקײַט ראָט אוּן דאַרף אָנזאָגן דעם ראָט װעגן די אַקטיװיטעטן פֿוּן Kulturanalys.

װאָס טוּען מיר

װאָס מיר טוען איז באַשלאָסן בײַ די אינסטרוּקציעס פֿוּן די אַגענציע אוּן די רעגלאַמענטן בריװ. אין די רעגירן דאָקוּמענטן, די רעגירוּנג אַרױסלאָזט זײַנע װאַרטוּנגען פֿוּן Kulturanalys אוּן איבערגעב ספּעציפֿיש אױפֿגאַבעס צוּ די אַגענציע. אין אוּנדזער אַנאַליסיס פּלאַן, מיר באַשרײַבן װי אַזױ מיר האָבן באַשלאָסן צו צוּפֿאָרן די אױפֿגאַבע אוּן סטרוּקטוּר פֿוּן די אַקטיװיטעטן. 

אַקטיװיטעט פֿעלדער

סטאַטיסטיק אוּן קוּלטוּרעל געװײנטשאַפֿטן

די Kulturanalys אַגענציע איז פֿאַראַנטוואָרטלעך אױף פֿיר פֿעלדער פֿוּן באַאַמטלעך סטאַטיסטיק אין דעם פֿעלד פֿוּן קוּלטוּר: קוּלטוּרעל סבֿיבֿה, מוזייען, קוּלטוּרעל הוצאה פֿוּן געזעלשאַפֿט אוּן פֿילם. Kulturanalys אױך פּראָדוּצירט סטאַטיסטיק װעגן קוּלטוּרעל געװײנטשאַפֿטן אוּן די פֿאָרשטעלוּנג קונסטן. 

די סטאַטיסטיק פֿוּן Kulturanalys העלף מאָניטאָרן די אַנטוויקלוּנגען אין קוּלטוּרעל פֿעלד, מעגלעך מאַכן אַנאַליסיס אוּן פֿאָרשוּנג בײַ בײדע Kulturanalys אוּן אַנדערע אַקטיאָרן, אוּן צוּשטעלן אַ גרוּנט פֿאַר װיכּוח איבער קוּלטוּרעל פּאָליסי אוּן קוּלטוּרעל פּאָליסי מיטלען. מיר אַרױסגעבן די סטאַטיסטיק אין באַריכטן אוּן טאַבעלעס דאָ אױף אוּנדזער װעבפּלאַץ. 

אָפּשאַצוּנגען, אַנאַליסיס אוּן סיטוּאַציע אָפּשאַצוּנגען

Kulturanalys דוּרכפֿירט אַנאַליסיס אוּן אָפּשאַצוּנגען מיט אַ פֿאָקוּס אױף רעגירוּנג רעפֿאָרעמען אוּן איניציאַטיװן. מיר מאַכן אױך אָפּשאַצוּנגען פֿוּן די סיטוּאַציע לגבי קוּלטוּרעל פּאָליסי אָביעקטיװן. אוּנדזערע אָפּשאַצוּנגען װילן העלפֿן דערקענען אָפּנײגן פֿוּן קוּלטוּרעל פּאָליסי אָביעקטיװן אָדער אוּמגינציקע אַנטװיקלוּנגען אָדער סיטוּאַציעס פֿאַר ספּעציפֿיש גרוּפּעס אין געזעלשאַפֿט. דוּרך די אָפּשאַצוּנגען, מיר זוּכן צוּ אידענטיפֿיצירן ערטער פֿוּן קוּלטוּרעל פּאָליסי אין װעלכע מען דאַרף דרינגלעך פּאָליסי אַקציע. איר קענט געפֿינען אוּנדזערע אַנאַליסיס אוּן אָפּשאַצוּנגען אין אוּנדזערע אויסגאַבעס אױף דעם װעבפּלאַץ.

Kulturanalys Norden 

Kulturanalys Norden איז אַ נאָרדישער קענטשאַפֿט צענטער פֿאַר קוּלטוּרעל פּאָליסי. עס איז געפֿעסטיקט איבער די איניציאַטיװ פֿוּן דעם נאָרדישער ראָט פֿוּן מיניסטאָרן אוּן זינט 2016 האָט די השגחה פֿוּן Kulturanalys. דעם פֿאַקט אַז Kulturanalys Norden איז אַ נאָרדישער קענטשאַפֿט צענטער מײנט אַז מיר כּסדרדריק פֿוּנאַנדערקלײַבן קוּלטוּרעל פּאָליסי טענדענצן אוּן ווירקוּנגען אין די נאָרדישע לענדער, דאָס איז דענמאַרק, פֿינלאַנד, איסלאַנד, נאָרװעגיע אוּן שװעדן, אַזױ װי די אױטאָנאָם טעריטאָריעס פֿוּן די פֿאַראָע אינזלען, גרינלאַנד אוּן אַלאַנד. װאָס מיר פֿוּנאַנדערקלײַבן דערװעגן קוּלטוּרעל ענינים פֿוּן פֿאַרשיידענע פּערספּעקטיװן אוּן סטאַטיסטיק באַצױגן מיט זײ. איר קענט לײענען אוּנדזערע אויסגאַבעס אױף דעם Kulturanalys Norden דאָ אין אוּנדזער װעבפּלאַץ.

קאָנטאַקטיט אוּנדז

קאָנטאַקטיט אוּנדז אױף info@kulturanalys.se