Omslag Årsredovisning 2011
  • Verksamhetsdokumentation

Årsredovisning 2011


Myndigheten för kulturanalys inledde sin verksamhet den 1 april 2011.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Myndighetens övergripande uppdrag är att utvärdera regeringens kulturpolitik för att se i vilken utsträckning de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Myndigheten förväntas också ge råd och rekommendationer för att utveckla och ompröva politiken.

Anledningen till att myndigheten bildades var att regeringen ville skapa en fristående myndighet som huvudsakligen skulle ha granskande och utvärderande uppgifter. Tidigare hade myndigheter som ansvarar för
att genomföra politiken, och i vissa fall fördela anslag, också ansvaret för att utvärdera resultaten av sin verksamhet. Genom att skilja mellan myndigheter med genomförandeansvar och myndigheter som har utvärderingsuppgifter hoppas regeringen att både kvaliteten och trovärdigheten i utvärderingarna ska öka.

Relaterade publikationer

Våra temaområden