• Verksamhetsdokumentation

Årsredovisning 2014


Under 2014 har Kulturanalys arbetat vidare utifrån den grund som lagts sedan myndighetens start. Samtidigt har myndigheten strävat vidare mot målsättningen att bli ett stöd för kulturpolitiken och för den breda debatten inom kulturområdet.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

År 2014 har varit ett produktivt år för Myndigheten för kulturanalys.
Kulturanalys hade även på kort tid lyckats skapa de nätverk av forskare, representanter från statliga och regionala offentliga miljöer samt företrädare för kulturutövarna som är så värdefulla – inte bara för att förstå, förklara och finna svaren på regeringsuppdrag och utvärderingsfrågor, utan också för att kunna ställa rätt frågor.

Redan innan jag tillträdde som chef för myndigheten imponerades jag av de säkra linjer som strukturerade verksamheten, produktiviteten när det gäller rapporter och seminarier, omdömet i metodologiska ställningstaganden samt skärpan som präglade analyser, slutsatser och rekommendationer.


Sverker Härd – Myndighetschef

Det har inneburit både konsolidering och utveckling. Verksamheten har fått en tydligare struktur och bättre förutsättningar för långsiktig planering genom att en analysplan tagits fram som beskriver utgångspunkter för analysverksamheten, hur verksamheten organiseras, grunder för prioriteringar mellan olika analyser och utvärderingar, analysområden samt centrala analysfrågor på kort och lång sikt.

Relaterade publikationer

Våra temaområden