• Verksamhetsdokumentation

Års­redovisning 2020


Varje år redovisar Kulturanalys sitt verksamhetsår i en årsredovisning. Publikationen innehåller en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Relaterade publikationer

Våra temaområden