• Verksamhetsdokumentation

Års­redovisning 2020


Varje år redovisar Kulturanalys sitt verksamhetsår i en årsredovisning. Publikationen innehåller en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Relaterade publikationer

Våra temaområden