• Verksamhetsdokumentation

Årsredovis­ning 2023


Varje år redovisar Kulturanalys sitt verksamhetsår i en årsredovisning. Publikationen innehåller en resultatredovisning och en finansiell redovisning.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Årsredovisning som tillgänglighetsanpassad PDF är under framtagande.

  • Kontakt

  • E-post: info@kulturanalys.se

Relaterade publikationer

Våra temaområden