• Kulturanalys Norden

Konstens och kulturens frihet i Norden


En kunskapsöversikt med utgångspunkt i forskningen om kulturpolitik

Den här kunskapsöversikten behandlar förutsättningarna för konstens och kulturens frihet i en nordisk kontext. Översikten utgår ifrån forskningen om kulturpolitik, men inkluderar även andra publikationer och ett antal rapporter som är framtagna av myndigheter och intresseorganisationer.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

  • Kontakt

  • E-post: norden@kulturanalys.se

Relaterade publikationer

Våra temaområden