Omslagsbild Museer 2019
  • Statistik

Museer 2019


Kulturanalys samlar årligen in museistatistik från och med statistikåret 2011.

  • Temaområde: Museer
Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

År 2019 gjordes cirka 19 miljoner museibesök på centrala, övriga statliga, regionala och kommunala museer, en ökning jämfört med föregående år.

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar det totala antalet museibesök mellan 2003 och 2019.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln (antal).

Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

Relaterade publikationer

Våra temaområden