Omslagsbild Museer 2019
  • Statistik

Museer 2019


Kulturanalys samlar årligen in museistatistik från och med statistikåret 2011.

  • Temaområde: Museer

År 2019 gjordes cirka 19 miljoner museibesök på centrala, övriga statliga, regionala och kommunala museer, en ökning jämfört med föregående år.

Ladda ner statistik:

Excelfil: Museer 2019: Tabeller

Relaterade publikationer

Våra temaområden