Omslagsbild Museer 2019
  • Statistik

Museer 2019


År 2019 gjordes cirka 19 miljoner museibesök på centrala, övriga statliga, regionala och kommunala museer, en ökning jämfört med föregående år.

  • Temaområde: Museer

Ytterligare 1,2 miljoner besök gjordes vid museer med mindre än en årsarbetskraft samt botaniska trädgårdar.

Museikategorin med flest besök är centrala museer som stod för nästan 8,8 miljoner av 2019 års museibesök. Kommunala museer hade 5,2 miljoner besök, och regionala museer hade nästan 3,6 miljoner besök. Kategorin övriga statliga museer rapporterade 2019 cirka 1,5 miljoner besök. Besök av barn och unga uppgick till 26 procent av det totala antalet verksamhetsbesök på alla museer.

Ladda ner dataunderlag:

Excelfil: Museer 2019: Tabeller

Relaterade publikationer

Våra temaområden