• Statistik

Museer 2023


Denna rapport är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi under 2023.

  • Temaområde: Museer
Hämta som
pdf
Läs publikationen
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Myndigheten för kulturanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken om museer. Statistiken, som publiceras årligen, visar utvecklingen över tid för museernas besök, personal, ekonomi och samlingar.

Kvalitetsdeklaration och mer dokumentation om statistiken finns här hos SCB.

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar antal besök per museikategori mellan 2003 och 2023.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln (antal).

Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

Kontakt

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10
Rapporten är en del av Sveriges officiella statistik. Mer dokumentation om statistiken och kvalitetsdeklaration finns hos SCB.

Relaterade publikationer

Våra temaområden