• Statistik

Museer 2020


Denna rapport är en sammanställning av uppgifter om de svenska museernas besök, verksamhet, personal och ekonomi under 2020.

  • Temaområde: Museer
Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar antal besök per museikategori mellan 2003 och 2021, antal.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln (antal).

Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

  • Sofia Arkhede
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 14

Relaterade publikationer

Våra temaområden