• Statistik

Museernas digitala verksamhet


Detta faktablad presenterar statistik över museernas digitala samlingsarbete och digitala publika aktiviteter.

  • Temaområde: Museer
Hämta som
PDF
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Faktabladet visar att många museer tagit in digitala arbetssätt i sina verksamheter. Samtidigt finns det betydande skillnader mellan stora och små museer, där små museer i mindre utsträckning har egna webbplatser och digitala samlingar.

Kulturanalys är statistikansvarig myndighet för officiell statistik om museer, och uppgifterna som används i det här faktabladet kommer från den årliga datainsamlingen. Insamlingen genomfördes våren 2022 och statistiken gäller för 2021. Läs mer om vårt arbete med museer.

  • Sofia Arkhede
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 14

Relaterade publikationer

Våra temaområden