Att beställa tryckta publikationer i enstaka exemplar är kostnadsfritt.

För att beställa en tryckt publikation klickar du på ”beställ publikation” nedan (e-postlänk) och anger:

  • Publikationens namn
  • Antal
  • Din postadress som vi ska skicka publikationen till

Beställ publikation

  • Marja Janusson
  • Telefon: Telefon: 031-395 20 07