Kulturanalys årsredovisning för 2020 inlämnades idag till regeringen. Publikationen innehåller en resultatredovisning och en finansiell redovisning och finns att läsa här.