Kulturanalys årsredovisning för 2023 inlämnades idag till regeringen. Publikationen innehåller en resultatredovisning och en finansiell redovisning och finns att läsa nedan.