I vår årsredovisning för 2012 redogör vi för året som gått. Vi berättar om vad vi har gjort och vad vi åstadkommit inom några av våra huvudsakliga ansvarsområden – omvärldsanalys, forskning, statistik, utvärdering av kultursamverkansmodellen, kommunikation och samverkan. Mer information hittar ni här.