• Verksamhetsdokumentation

Årsredovisning 2012


Den 1 januari 2012 fick Myndigheten för kulturanalys ansvaret för merparten av den officiella statistiken inom kulturområdet.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Myndigheten för kulturanalys inledde sin verksamhet den 1 april 2011, och vi har nu varit verksamma i snart två år. Under det första verksamhetsåret inriktades arbetet på att bygga upp myndigheten och komma igång med verksamheten. Vi ägnade mycket tid åt att ta fram visioner och utveckla strategier för våra olika verksamhetsområden, men kom också snabbt igång med omvärldsanalyser och konkreta utvärderingar.

Även 2012 har kännetecknats av fortsatt uppbyggnad. Den 1 januari 2012 fick Myndigheten för kulturanalys ansvaret för merparten av den officiella statistiken inom kulturområdet. Det har inneburit nya och spännande arbetsuppgifter, men också mycket arbete och behov av att tillfälligt omfördela resurser för att klara uppdraget. Trots tillfälliga lösningar har Kulturanalys kommit igång väl med uppgiften. Vi har under året utvecklat den officiella statistiken och publicerat statistikrapporter inom två av våra fyra huvudområden. Under nästa år kommer verksamheten att utvecklas ännu mer, vi kommer då att ha särskilda medel för ändamålet. Vi har under 2012 påbörjat rekryteringen av två utredare med inriktning mot statistik, som kommer att vara på plats i början av 2013.

Relaterade publikationer

Våra temaområden