Kulturanalys årsredovisning för 2014 överlämnades idag till Regeringen, och finns för nedladdning här.