Myndigheten för kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor. Kulturanalys samarbetar med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som i sina årliga enkätundersökningar ställer frågor om kulturaktiviteter. I denna rapport presenteras resultaten från 2019 års datainsamling. Rapporten finns att hämta som pdf här