• Statistik

Kulturvanor i Sverige 2019


Myndigheten för kulturanalys presenterar i denna rapport invånarnas kulturvanor utifrån SOM-undersökningen 2019 samt synliggör förändringar över tid.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Myndigheten för kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor. Kulturanalys samarbetar med SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som i sina årliga enkätundersökningar ställer frågor om kulturaktiviteter. I denna rapport presenteras resultaten från 2019 års datainsamling.

De vanligaste kulturaktiviteterna 2019

Kulturaktiviteter som man kan göra själv hemma gjordes oftare än besöksaktiviteter, vanligaste kulturaktiviteten var att se på film, vilket 92 procent gjorde minst en gång om året följt av att 82 procent läste någon bok. Populära besöksaktiviteter var att gå på bio (68 procent under det senaste året), besöka historiska sevärdheter (63 procent) och att besöka museer och bibliotek (55 procent).

  • Fredrik Lindström
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 03

Relaterade publikationer

Våra temaområden