Kultursektorn har i uppdrag av regeringen att arbeta för en ökad mångfald. Rapporten Vilken mångfald? från Myndigheten för kulturanalys visar att det jämfört med andra diskrimineringsgrunder är svårt för de statliga och regionala kulturinstitutionerna att avgöra hur de ska arbeta med kulturell och etnisk mångfald.

Den offentligt finansierade kultursektorn släpar efter resten av arbetsmarknaden när det gäller hur stor andel av personalen som har utländsk bakgrund – det visade Kulturanalys rapport Kultur av vem? som kom 2015. I den nya rapporten Vilken mångfald? undersöker Kulturanalys hur kulturinstitutioners mångfaldsuppdrag ser ut och hur de tolkar dem. Rapporten visar att:

  • mångfaldsuppdraget definieras brett och oftast omfattar samtliga diskrimineringsgrunder
  • riktlinjerna från den politiska nivån och institutionernas egna mål när det gäller delar av mångfaldsuppdraget som handlar om exempelvis jämställdhet och tillgänglighet är tydligare än när det gäller att främja etnisk och kulturell mångfald
  • arbetet med att främja etnisk och kulturell mångfald ofta bedrivs vid sidan av ordinarie verksamhet
  • det finns en efterfrågan på utökad samordning och samverkan

– Statliga kulturinstitutioner har länge haft i uppdrag att främja mångfald. I vår undersökning ser vi att det finns ett stort engagemang för frågorna hos kulturinstitutionerna, och att de på olika sätt arbetar med dessa uppdrag. Men vi ser också att det finns en överhängande risk för att aspekter som jämställdhet och tillgänglighet prioriteras före utländsk bakgrund, då det finns en tydligare bild av vad som ska åstadkommas inom de områdena, säger Klara Tomson, utredare Kulturanalys.

– Vi vet från våra tidigare undersökningar att kultursektorn släpar efter resten av arbetsmarknaden när det gäller hur stor andel av personalen som har utländsk bakgrund. För att förbättra den här situationen så är det naturligtvis viktigt att vi undersöker hur den politiska styrningen och uppföljningen av mångfaldsuppdragen ser ut och hur kulturinstitutionerna tolkar sina uppdrag, säger Sverker Härd, myndighetschef Kulturanalys.

Rapporten Vilken mångfald? kan laddas ner här.

Rapporten presenteras under Almedalsveckan den 3 juli klockan 15.10 på Länsteatern på Gotland. Läs mer om seminariet här.