Efter den stora nedgången i antalet museibesök under 2020, återhämtade sig de centrala museerna något under 2021. Närmare bestämt gick besöken upp något under den senare delen av året. Besöken är dock inte tillbaka på nivåerna från före pandemin. Det visar siffror som redovisas i ny statistik från Myndigheten för kulturanalys och som belyser situationen för Sveriges största museer.

I statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2021 som publiceras idag presenteras nya besökssiffror för de centrala museerna, Forum för levande historia samt de besöksmål som Riksantikvarieämbetet svarar för. Totalt presenteras uppgifter om 32 av Sveriges största museer.

Under 2021 fortsatte museernas verksamhet att präglas starkt av coronapandemin. Nästan alla museer var stängda under någon del av året. Men den genomsnittliga utvecklingen var ändå positiv.

– De flesta museer har sett en uppgång jämfört med 2020, säger Erik Vestin, statistiker vid Myndigheten för kulturanalys. Genomsnittsförändringen för besök till museernas verksamhet är 28 procent jämfört med förra året. Samtidigt är också variationen större. Förra året pekade så gott som alla siffror nedåt jämfört med 2019. I år går det åt lite olika håll. Vissa museer har legat kvar på 2020 års nivå och något har rentav sjunkit ännu mer.

Det är dock fortfarande en bit kvar till de förhållanden som rådde före pandemin.

– Även i slutet av året, när samhällsförhållandena hade börjat återgå till det normala, var museibesöken fortfarande inte riktigt tillbaka på nivåerna från före pandemin, säger Erik Vestin. Det återstår att se om de kommer tillbaka dit under 2022.

Statistiken Besöksutveckling för de centrala museerna 2021 presenteras i en rapport med tillhörande tabeller som båda kan laddas ned nedan.

Statistiken som presenteras i rapporten är en del av Kulturanalys regeringsuppdrag att följa besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna (nio statliga museimyndigheter och fyra stiftelser med bidrag), Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetets besöksmål. Den 16 juni publicerar vi också vår årliga officiella statistik för samtliga svenska museer avseende uppgifter om verksamhet, personal och ekonomi, utöver besök.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10