Omslag till rapport
  • Statistik

Besöks­utveckling för de centrala museerna 2021


Statistiken omfattar besökssiffror för de centrala museerna, Forum för levande historia samt Riksantikvarieämbetets besöksmål och redovisas i en rapport (pdf) och tabellbilaga (excel).

  • Temaområde: Museer
Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

I denna rapport redovisar Kulturanalys sitt årliga uppdrag från regeringen att följa upp besöksutvecklingen vid de centrala museerna (nio statliga museimyndigheter och fyra stiftelser med bidrag), Forum för levande historia samt Riksantikvarieämbetets besöksmål. Årets rapport visar att besöken på de centrala museerna gick upp under 2021, men att de inte är tillbaka på nivåerna från före pandemin.

Ladda ner statistik

Här kan du ladda ner tabellbilagan i en excelfil. Den inkluderar samtliga tabeller ur rapporten, i de flesta fall med uppgifter från fler år längre tillbaka. Den inkluderar även samtliga figurer, inklusive tabeller med de uppgifter som har utgjort underlag för dem.

Interaktivt diagram

Figuren nedan visar antal verksamhetsbesök vid 23 museer 2018–2021, uppdelade per månad. För närmare information om vilka museer som ingår i diagrammet, se s. 13 i rapporten.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln (antal).

Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

  • Erik Vestin
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 10

Rapportens omslag har illustrerats av Anna Lena Mayor Ekeblad.

Relaterade publikationer

Våra temaområden