Kulturaktiviteter som man kan göra själv hemma är vanligare än att ta del av olika former av kulturutbud. Under 2022 ökade andelen som tagit del av kulturutbudet och flera besöksaktiviteter når upp till samma nivåer som före pandemin, dock inte alla. Det visar en ny rapport som Myndigheten för kulturanalys publicerar idag.

Kulturanalys publicerar återkommande rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Våra tidigare rapporter visar att invånarna i Sverige är kulturaktiva, men att det varierar mellan olika aktiviteter och grupper i befolkningen. Rapporten Kulturvanor 2022 visar att lyssna på musik och se på film är de vanligaste kulturaktiviteter och det är små förändringar över tid. Även andelen som ägnat sig åt eget skapande och utövande är i stort oförändrat före och efter pandemin.

Under 2022 ökade andelen som tagit del av kulturutbudet och flera besöksaktiviteter är nu lika vanliga 2022 som före pandemin, exempelvis besökt bibliotek, historisk sevärdhet och gått på klassisk konsert. Andelen som gått på rock- popkonsert är högre än innan pandemin, medan andelen som gått på bio och teater, besökt museum och utställningar har inte återgått till samma nivåer som före pandemin.

– Det är tydligt att restriktioner om maxantal för publik och besök och rekommendationer om social distansering under pandemin begränsade kulturutbudet och kulturutövande. Under 2022 ökade andelen som besökt kulturutbudet och flera besöksaktiviteter når upp till samma nivåer som före pandemin, dock inte alla, säger Mari Nilsson, utredare på Kulturanalys.

De vanligaste kulturaktiviteterna 2022

  • Den vanligaste kulturaktiviteten var att lyssna på musik, vilket 95 procent gjorde minst någon gång under det senaste året, följt av att 90 procent såg på film.
  • Under 2022 fortsatte trenderna att andelen som läst böcker minskade till 78 procent, medan andelen som lyssnat på böcker ökade till 43 procent.
  • När det gäller besöksaktiviteter besökte 62 procent historiska sevärdheter under det senaste året, 55 procent gick på bio och 54 procent besökte bibliotek.

Skillnader i invånarnas kulturvanor består

Likt tidigare år visar Kulturvanor 2022 att det finns skillnader i invånarnas kulturvanor. I korthet ägnade sig kvinnor i något större utsträckning åt kultur än män och kulturaktiviteter var vanligare bland högutbildade. Resultaten är blandade avseende åldersskillnader. Flera besöksaktiviteter engagerade alla åldrar, men yngre personer ägnade sig i större utsträckning än äldre åt eget skapande och utövande. Storstadsbor var generellt mer kulturellt aktiva än invånare i tätorter och på landsbygden.

– Studier av kulturvanor är ett viktigt stöd för kulturpolitik på olika nivåer, dels för att belysa läget i relation till de kulturpolitiska målen, dels för att få en förståelse för vilka faktorer som har betydelse för delaktighet i kulturlivet, säger Mats Granér, myndighetschef på Kulturanalys.

Rapporten, Kulturvanor 2022, publiceras endast digitalt och finns att läsa i sin helhet nedan.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05