• Statistik

Kulturvanor 2022


Kulturanalys publicerar regelbundet rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I denna rapport presenteras resultaten från 2022 års datainsamling.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Kulturaktiviteter som man kan göra själv hemma är vanligare än att ta del av olika former av kulturutbud. Under 2022 ökade andelen som tagit del av kulturutbudet och flera besöksaktiviteter når upp till samma nivåer som före pandemin, dock inte alla. 

Bakgrund

Kulturanalys publicerar återkommande rapporter om invånarnas kulturvanor i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Våra tidigare rapporter visar att invånarna i Sverige är kulturaktiva, men att det varierar mellan olika aktiviteter och grupper i befolkningen.

Resultat i korthet

Rapporten Kulturvanor 2022 visar att lyssna på musik och se på film är de vanligaste kulturaktiviteter och det är små förändringar över tid. Även andelen som ägnat sig åt eget skapande och utövande är i stort oförändrat före och efter pandemin. Under 2022 ökade andelen som tagit del av kulturutbudet och flera besöksaktiviteter är nu lika vanliga 2022 som före pandemin, exempelvis besökt bibliotek, historisk sevärdhet och gått på klassisk konsert. Andelen som gått på rock- popkonsert är högre än innan pandemin, medan andelen som gått på bio och teater, besökt museum och utställningar har inte återgått till samma nivåer som före pandemin.

De vanligaste kulturaktiviteterna 2022

  • Den vanligaste kulturaktiviteten var att lyssna på musik, vilket 95 procent gjorde minst någon gång under det senaste året, följt av att 90 procent såg på film.
  • Under 2022 fortsatte trenderna att andelen som läst böcker minskade till 78 procent, medan andelen som lyssnat på böcker ökade till 43 procent.
  • När det gäller besöksaktiviteter besökte 62 procent historiska sevärdheter under det senaste året, 55 procent gick på bio och 54 procent besökte bibliotek.

Skillnader i invånarnas kulturvanor består

Likt tidigare år visar Kulturvanor 2022 att det finns skillnader i invånarnas kulturvanor. I korthet ägnade sig kvinnor i något större utsträckning åt kultur än män och kulturaktiviteter var vanligare bland högutbildade. Resultaten är blandade avseende åldersskillnader. Flera besöksaktiviteter engagerade alla åldrar, men yngre personer ägnade sig i större utsträckning än äldre åt eget skapande och utövande. Storstadsbor var generellt mer kulturellt aktiva än invånare i tätorter och på landsbygden.

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

Tidsserier kulturvanor

I figurerna nedan illustreras tidsserier över andel av invånarna som ägnat sig åt olika kulturaktiviteter under de senaste 12 månaderna. Det finns dock inte mätpunkter för alla år för de olika kulturaktiviteterna.

Källa är SOM-institutet vid Göteborgs universitet, som i sina årliga enkätundersökningar ställer frågor till invånare mellan 16 och 90 år, bland annat om deras kulturaktiviteter.

Klicka på de olika kulturaktiviteterna nedan för att släcka/tända graferna och zooma in de grafer du är intresserad av. Du kan också öppna diagrammen i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammen.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05

Relaterade publikationer

Våra temaområden