Förutsättningarna att gå på föreställningar och konserter förändrades när restriktioner om maxantal i publik och rekommendationer om social distansering infördes under pandemin. Under 2020 spelades betydligt färre föreställningar och konserter, men geografisk spridning har inte påverkats nämnvärt av pandemin.

Myndigheten för kulturanalys presenterar idag statistik om scenkonst i Sverige. Statistiken som presenteras i promemorian Scenkonst i Sverige 2020 omfattar 74 scenkonst- och musikverksamheter med statliga eller regionala årliga bidrag. Data har samlats in genom en enkät för verksamhetsåren 2019 och 2020 och omfattar flera scenkonstområden: teater, dans, musik, musikteater, samtida cirkus och övriga scenkonstuttryck. Musik och teater är de mest förekommande scenkonstområdena.

– Det är tydligt att pandemin förändrade förutsättningarna för scenkonstområdet under 2020. Exempelvis minskade antalet föreställningar, konserter och publik markant, medan antalet digitala produktioner ökade, säger utredare Mari Nilsson.

Resultat i korthet

Under 2020

 • spelade scenkonstverksamheterna 10 009 egen- och samproducerade föreställningar och konserter och mottog 3 748 gästspel till sina scener. Publiken uppgick till drygt 1,2 miljoner.
 • minskade föreställningar och konserter med 47 procent och publiken med 72 procent jämfört med 2019.
 • spelades föreställningar och konserter i 267 kommuner, vilket motsvarar 92 procent av landets kommuner. Flest föreställningar och konserter spelades i storstäderna.
 • ökade digitala produktioner och distribution, framförallt inom musikområdet.
 • erbjöd flertalet scenkonstverksamheter introduktion i anslutning till föreställningar och konserter samt arrangerade skapande aktiviteter.
 • uppgick scenkonstverksamheternas samlade intäkter till 5,3 miljarder kronor, en minskning med 7 procent jämfört med 2019.
 • uppgick scenkonstverksamheternas samlade kostnader till 5,2 miljarder kronor, en minskning med 9 procent jämfört med 2019.
 • utfördes 4 652 årsarbetskrafter, en minskning med 22 procent jämfört med 2019. Könsfördelningen i personalen var dock oförändrad, 53 procent kvinnor och 47 procent män.

Scenkonst i Sverige 2020 är Kulturanalys första publikation inom scenkonst. Datainsamlingar påbörjades 2020 och statistiken är under utveckling för att på sikt kunna ingå som en del av den officiella statistiken inom kulturområdet. Läs mer om vårt arbete inom scenkonst här.

 • Mari Nilsson
 • Utredare, analytiker
 • Telefon: 031-395 20 05