• Statistik

Scenkonst i Sverige 2020


Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Förutsättningarna att gå på föreställningar och konserter förändrades när restriktioner om maxantal i publik och rekommendationer om social distansering infördes under pandemin. Under 2020 spelades betydligt färre föreställningar och konserter, men geografisk spridning har inte påverkats nämnvärt av pandemin.

I denna promemoria presenterar Kulturanalys statistik om scenkonst i Sverige. I promemorian ingår totalt 74 scenkonst- och musikverksamheter med årliga verksamhetsbidrag från staten eller regioner, exempelvis inom kultursamverkansmodellen. I bilaga 1 i promemorian återfinns en lista över de scenkonstverksamheter som ingår i populationen. Ambitionen är att kommande år utöka populationen till att även inkludera scenkonstverksamheter med kommunal huvudman och fria grupper inom scenkonstområdet med offentliga årliga bidrag.

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

Diagram

Figurerna nedan visar publik, föreställningar och konserter för åren 2019 och 2020 uppdelat på egen- och samproduktion samt gästspel.

Klicka på kategorierna i figurerna för att släcka/tända staplarna samt anpassa den lodräta axeln (antal). Du kan också öppna diagrammen i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammen.

Föreställningar och konserter per scenkonstområde 2020, andel i procent

Cirkeldiagram över föreställningar och konserter per scenkonstområde 2020. Teater 40 procent, musik 42 procent, musikteater 5 procent , dans 10 procent, samtida cirkus 2 procent och övrig scenkonst 1 procent.

Föreställningar och konserter per kommun 2020

Bilden nedan visar karta över totalt antal föreställningar och konserter per kommun. Totalt spelades föreställningar och konserter i 267 kommuner och flest i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

  • Mari Nilsson
  • Utredare, analytiker
  • Telefon: 031-395 20 05

Relaterade publikationer

Våra temaområden