Pandemin förändrade förutsättningarna för scenkonstområdet. Under 2021 sker en viss återhämtning, men antalet föreställningar, konserter och publik är fortfarande betydligt färre jämfört med innan pandemin.

Myndigheten för kulturanalys presenterar idag statistik om scenkonst i Sverige. Statistiken som är under utveckling omfattar 93 scenkonst- och musikverksamheter med statliga eller regionala årliga bidrag, dock inte fria grupper. Data har samlats in genom en enkät för verksamhetsåret 2021 och omfattar flera scenkonstområden: teater, dans, musik, musikteater, samtida cirkus och övriga scenkonstuttryck.

– Vi ser tecken på en viss återhämtning då både antalet föreställningar, konserter och publik ökar jämfört med 2020, säger utredare Sofia Arkhede.

Resultat i korthet

Under 2021

 • spelade scenkonstverksamheterna drygt 13 000 egen- och samproducerade föreställningar och konserter samt mottog cirka 4 800 gästspel
 • uppgick publiken till drygt 1,7 miljoner
 • ökade föreställningar och konserter med 30 procent och publiken 38 procent jämfört med 2020
 • spelades föreställningar och konserter i 273 av landets 290 kommuner, varav flest i storstäderna
 • fortsatte den ökning av antalet digitala produktioner som observerades under det första pandemiåret 2020
 • uppgick de totala intäkterna till 5,5 miljarder kronor, en ökning med 4,1 procent jämfört med 2020
 • uppgick de totala kostnaderna till 5,4 miljarder kronor, en ökning med 4,7 procent jämfört med 2020
 • stod offentliga bidrag för 91 procent av scenkonstverksamheternas totala intäkter
 • utfördes runt 5 158 årsarbetskrafter, varav 53 procent kvinnor och 47 procent män.

Scenkonst 2021 är Kulturanalys andra publikation inom scenkonst. Statistiken är under utveckling för att på sikt kunna ingå som en del av den officiella statistiken inom kulturområdet. Nästa års undersökning kommer att omfatta fler scenkonstverksamheter inom den fria scenkonsten och musiken. Läs mer om vårt arbete inom scenkonst här.

Scenkonst 2021 publiceras endast digitalt och finns att läsa nedan.

 • Sofia Arkhede
 • Utredare, statistiker
 • Telefon: 031-395 20 14