Omslag till promemoria
  • Statistik

Scenkonst 2021


Statistik om 93 scenkonstverksamheter i Sverige

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Pandemin förändrade förutsättningarna för scenkonstområdet. Under 2021 sker en viss återhämtning, men antalet föreställningar, konserter och publik är fortfarande betydligt färre jämfört med innan pandemin.

I denna promemoria presenterar vi statistik om scenkonst i Sverige. Statistiken som är under utveckling omfattar 93 scenkonst- och musikverksamheter med statliga eller regionala årliga bidrag, dock inte fria grupper. Data har samlats in genom en enkät för verksamhetsåret 2021 och omfattar flera scenkonstområden: teater, dans, musik, musikteater, samtida cirkus och övriga scenkonstuttryck.

Läs mer om vårt arbete inom scenkonst här.

Ladda ner statistik

Nedan kan du ladda ner en excelfil med tabellbilaga till rapporten.

  • Sofia Arkhede
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 14

Relaterade publikationer

Våra temaområden