Sysselsättningen i kulturbranscherna fortsatte att öka under 2023. Samtidigt ökade antalet inskrivna på branscharbetsförmedlingen för kultur och media betydligt mer än för övriga arbetsmarknaden. Detta framgår i ett faktablad som Myndigheten för kulturanalys publicerar i dag.

Trots att ekonomin under 2023 präglats av lågkonjunktur och hög inflation, samtidigt som de positiva effekterna av pandemistöden avtagit, visar statistik att sysselsättningen i kulturbranscherna fortsatte att öka, om än i en långsammare takt än under 2022. Antalet inskrivna arbetslösa på arbetsförmedlingen för kultur och media ökade dock betydligt mer än för övriga arbetsmarknaden.

– Det är glädjande att sysselsättningen inom kulturbranscherna har ökat under 2023, trots det ekonomiska läget. Men den ökande arbetslösheten kan vara ett tecken på en minskad efterfrågan på arbetskraft. Det är en oroande signal som vi behöver fortsätta bevaka, säger Mats Granér, myndighetschef på Myndigheten för kulturanalys.

Faktabladet Lägesbild över kulturarbetsmarknaden belyser återhämtningen efter covid-19-pandemin, liksom hur det senaste årets ekonomiska utmaningar påverkat kulturarbetsmarknaden.

Tidigare statistik över kulturarbetsmarknaden som Kulturanalys publicerat visar att den tidiga fasen av covid-19-pandemin ledde till omfattande neddragningar av antalet sysselsatta inom kulturbranschen. Redan under första halvåret 2021 började sysselsättningen öka igen och under andra halvåret 2022 var antalet sysselsatta högre än 2019, året innan pandemin.

Kontakt

  • Mats Granér
  • Direktör och myndighetschef
  • Telefon: 031-395 20 01