• Statistik

Lägesbild över kulturarbets­marknaden


Hämta som
pdf
Läs publikationen
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Faktabladet redovisar en uppföljning och analys framför allt av arbetsmarknadsläget och det ekonomiska läget i kultursektorn. Redovisningen innehåller analyser baserade på månadsvisa uppgifter från och med 2019 för branschkoderna SNI 90–91.

  • Mats Granér
  • Direktör och myndighetschef
  • Telefon: 031-395 20 01

Relaterade publikationer

Våra temaområden