I ett nytt faktablad som publiceras idag presenterar Myndigheten för kulturanalys en analys av befolkningens tillgänglighet till Sveriges biografer. Analysen baseras på data från Svenska Filminstitutets biografregister och Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsregister för år 2016. Resultatet visar att en majoritet av Sveriges befolkning hade tillgång till en biograf inom 15 minuters resa med bil.

Här kan du läsa faktabladet i sin helhet

Från och med 2020 börjar Myndigheten för kulturanalys publicera faktablad. Faktabladens syfte är att ge en kortfattad överblick över olika kulturområden. Först ut är en undersökning av filmområdet.

  • Andreas Petersson
  • Utredare, statistiker
  • Telefon: 031-395 20 19