• Statistik

Tillgängligheten till biografer i Sverige


I detta faktablad presenterar Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) en analys av befolkningens tillgänglighet till Sveriges biografer.

  • Temaområde: Film

Analysen baseras på data från Svenska Filminstitutets biografregister och Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsregister för år 2016. Resultatet visar att en majoritet av Sveriges befolkning hade tillgång till en biograf inom 15 minuters resa med bil.

Våra temaområden