• Statistik

Tillgängligheten till biografer i Sverige


I detta faktablad presenterar Myndigheten för kulturanalys en analys av befolkningens tillgänglighet till Sveriges biografer.

  • Temaområde: Film
Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Analysen baseras på data från Svenska Filminstitutets biografregister och Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsregister för år 2016. Resultatet visar att en majoritet av Sveriges befolkning hade tillgång till en biograf inom 15 minuters resa med bil.

Relaterade publikationer

Våra temaområden