Jämställdheten inom kulturen har tagit ett kliv framåt genom de satsningar på jämställdhet som regeringen har gjort mellan åren 2011-2014, visar en utvärdering som publiceras idag av Myndigheten för kulturanalys. Samtidigt påpekas att jämställdhet måste förbli en prioriterad fråga och att jämställdhetsproblem inte löses genom enbart kortsiktiga satsningar och öronmärkta pengar.

– De särskilda jämställdhetssatsningarna har haft sina fördelar. Kunskapen om jämställdhetsproblemen har ökat och frågorna prioriteras mer. Men särskilda satsningar är begränsade i tid och storlek, vilket jämställdhetsproblematiken inte är. Generellt riskerar särskilda satsningar att ha för korta tidsramar och vara för små för att påverka långsiktigt, säger ansvarig utredare Agnes Ers vid Myndigheten för kulturanalys.

Rapporten Bland förebilder och föreställningar – jämställdhetsarbete på kulturområdet kommer att presenteras i sin helhet den 11 april kl. 8.30 -10.20 på Historiska museet, Röda rummet. Vid tillfället kommer även Statens Medieråd att presentera resultaten från rapporten Duckface/Stoneface om flickors och pojkars användning av sociala medier

Under 2011-2014 har regeringen beslutat om 21 500 000 kronor till särskilda jämställdhetssatsningar inom kulturområdet. Det gäller uppdrag till Svenska filminstitutet, Statens historiska museer, Statens musikverk, Statens kulturråd och Statens medieråd. Dessa myndigheter har haft i uppgift att arbeta för ökad jämställdhet på sina områden.