På uppdrag av Myndigheten för kulturanalys har Anna Zingmark, konsult på Ramböll Management AB, genomfört en intervjustudie om kultursamverkansmodellen.

Syftet med intervjustudien har varit att göra en fördjupning av resultaten i den enkätstudie Kulturanalys gjorde under hösten 2012 och som presenterades i rapporten Kultursamverkansmodellen. Styrning och bidragsfördelning.

Författaren presenterade intervjustudien för första gången den 5/11 vid en träff för Kulturanalys nätverk rörande kultursamverkansmodellen. Nu går det att ladda ner rapporten här!