Lever den svenska kulturpolitiken upp till idealet om konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd? Hur påverkas konstnärer och kulturskapare av dagens styrning och hur den genomförs? Och var ska gränserna dras för att undvika styrning som hämmar den fria konsten och kulturen?

Hör mer om detta vid vårt seminarium i Almedalen 2021. På seminariet som äger rum den 6 juli kl. 13.00 presenterar vi vår rapport Så fri är konsten. Presentationen följs av en diskussion mellan några av riksdagspartiernas kulturpolitiska talespersoner.

Mer information