Omslagsbild
  • Utvärdering och analys

Så fri är konsten


Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten

I den här rapporten presenterar Myndigheten för kulturanalys sin utredning om hur den kulturpolitiska styrningen påverkar den konstnärliga friheten. Utredningen är ett regeringsuppdrag och förhåller sig till den kulturpolitiska styrningen på statlig, regional och kommunal nivå. Utredningen har fokuserat på bidragsgivningen på statlig nivå och verksamhetsstyrningen på regional och kommunal nivå. På regional och kommunal nivå har uppdraget varit att särskilt belysa tillämpningen av principen om armlängds avstånd.

  • Pelle Amberntsson
  • Utredare, analytiker 
  • Telefon: 031-395 20 12

Relaterade publikationer

Våra temaområden