Stort tack till alla som deltog på den Kulturpolitiska dagen!
Konferensen spelades in och går att se här på webbplatsen.

Konsten att styra – lagstiftning, organisering, finansiering

Myndigheten för kulturanalys bjuder in till konferens, med utgångspunkt i den lägesbedömning som Kulturanalys på regeringens uppdrag redovisar vartannat år. I rapporten Kulturanalys 2024 redovisas en samlad uppföljning av de nationella kulturpolitiska målen utifrån myndighetens utredningar under perioden 2022–2023. I rapporten identifieras problem som huvudsakligen rör deltag­ande i kulturlivet och kulturens finansiering. På konferensen diskuteras hur den kulturpolitiska styrningen – med fokus på lagstiftning, organisering och finansiering – kan utformas för att uppnå de kulturpolitiska målen.

Tid:                Tisdag 16 april, kl. 9.00–16.00

Plats:            Studion på Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg 3, Stockholm

Anmälan:    Senast 5 april. Begränsat antal platser.
Anmälan via e-post till anmalan@kulturanalys.se
Lättare lunch och kaffe ingår. Vänligen meddela eventuella kostönskemål eller särskilda behov.
Deltagande är kostnadsfritt men eventuell avanmälan måste ske senast 9 april, om inte faktureras en avgift på 500 kr.

Program

09.00          Registrering och kaffe

09.30          
Välkomna!
Mats Granér, chef för Myndigheten för kulturanalys, och Gunilla Kindstrand, moderator, hälsar välkommen.

Kulturanalys 2024
Jenny Johannisson, utredare vid Myndigheten för kulturanalys, sammanfattar huvudresultaten i den nya lägesbedömningen.

10.40           Kaffepaus

11.00            
Nordisk utblick: Vilken roll spelar lagstiftning på kulturområdet?
Malin Weijmer, verksamhetsansvarig för Kulturanalys Norden, leder ett panelsamtal om nordiska perspektiv på och erfarenheter av lagstiftning inom kulturområdet.

Paneldeltagare
Erik Henningsen, forskningschef, OsloMET
Jens Christian Nielsen, forskningschef, Kulturens Analyseinstitute
Susanne Thedéen, vikarierande riksantikvarie och myndighetschef, Riksantikvarieämbetet
Anna Troberg, förbundsordförande, DIK
Torbjørn Urfjell, avdelningsdirektör Samfunn och arena, Kulturdirektoratet

12.00            Lunch

13.00            
Vem ska ta ansvar för att säkerställa barns och ungas rätt till kultur?
Panelsamtal med fokus på vilken ansvarsfördelning mellan statlig, regional och
kommunal nivå – och mellan kulturpolitiken och utbildningspolitiken – som bäst
främjar alla barns och ungas rätt till kultur.

Paneldeltagare
Karin Forss, processledare rättighetsperspektiv, Kulturrådet
Sara Lönnroth, utredare, Konstnärsnämnden
Erik Peurell, expert, Sveriges Kommuner och Regioner
Malena Sandgren, enhetschef Kultur- och bildningsenheten, Region Blekinge
Pernilla Sundström Fast, enhetschef För- och grundskoleenheten, Skolverket

14.00           Kaffepaus

14.20           
Hur ska kulturen finansieras?
Pelle Amberntsson och Martin Rickardsson, utredare vid Myndigheten för kulturanalys, gör nedslag i det pågående regeringsuppdraget om kulturens finansiering. Presentationen följs av ett panelsamtal där frågeställningar och vägval om kulturens framtida finansiering diskuteras.

Paneldeltagare
Alex Bergström, ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Lars Anders Johansson, författare och musiker
Johannes Klenell, kulturredaktör på tidningen Arbetet
Amanda Lind, ordförande kulturutskottet
Karin Svanborg Sjövall, statssekreterare, Kulturdepartementet

16.00            Avslut

Eftersnack i Teaterbaren