Kan kulturpolitiken värna den konstnärliga friheten samtidigt som den skapar förutsättningar för allas möjlighet till delaktighet i kulturlivet och gör kulturen till en positiv kraft i samhällsutvecklingen? Och om målkonflikter uppstår, hur bör sådana hanteras?

Hör mer om detta vid vårt seminarium vid Almedalen 2022 där vi presenterar vår senaste lägesbedömning, Kulturanalys 2022, om de svenska kulturpolitiska målen. Presentationen följs av en diskussion med politiker och representanter från kultursektorn.

Seminariet ordnas inom ramen för Kultur i Almedalen och livesänds via Almedalen Play.

  • Marja Janusson
  • Telefon: 031-395 20 07