Vad vi gör

Kulturanalys ambition är att ge ett bidrag till utvecklingen av kulturpolitiken för att därmed skapa bättre förutsättningar för verksamma inom kultursektorn.

Vår verksamhet bestäms av myndighetens instruktion med tillhörande ändringar i SFS 2011:1235, SFS 2020:840 och 2021:849 samt av vårt regleringsbrev. I dessa styrdokument anges den huvudsakliga förväntan på myndigheten samt specifika uppdrag. I vår analysplan framgår hur vi valt att ta oss an uppdraget och hur vi lägger upp vår verksamhet.

Statistik och kulturvanor

Kulturanalys har ansvaret för merparten av den officiella statistiken inom kultur och fritid. Kulturanalys genomför också regelbundet kulturvaneundersökningar bland vuxna och barn och unga. Läs mer om Kulturanalys statistikarbete.

Utvärdering, analyser och lägesbedömningar

Kulturanalys genomför analyser och utvärderingar med fokus på statliga reformer och insatser. Kulturanalys gör även lägesbedömningar i relation till de kulturpolitiska målen. Dessa ska bidra till att upptäcka om det finns avvikelser från de kulturpolitiska målen eller en ogynnsam utveckling eller situation för specifika grupper i samhället. Våra analyser, utvärderingar och lägesbedömningar kan du ta del av i våra publikationer.

Kulturanalys Norden

Kulturanalys har Nordiska ministerrådets uppdrag att etablera ett nordiskt kunskapscentrum för kulturpolitik. Kulturanalys Norden utgör en nordisk kulturpolitisk kunskapsbas till nytta för det nordiska kulturpolitiska samarbetet, nationella myndigheter, kulturlivet i de nordiska länderna och nordisk kulturforskning. Läs mer om vår verksamhet här.

Kontakta Kulturanalys


Just nu visas 6 av 19 publikationer