• Verksamhetsdokumentation

Årsredovisning 2019


Fokus under 2019 har varit verksamhetsutveckling och konsolidering.

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

Myndigheten för kulturanalys är sedan drygt ett år omlokaliserad från Stockholm till Göteborg. De eftersläpande kostnaderna för omlokaliseringen i kombination med en anslagssänkning innebär att vi inte kan återbemanna myndigheten i samma omfattning som innan omlokaliseringen. Men även om detta begränsar våra förutsättningar väljer vi att titta framåt. Fokus under 2019 har i stället varit verksamhetsutveckling och konsolidering.

Kulturanalys har i uppdrag att i mars årligen bedöma läget på kulturområdet i relation till de nationella kulturpolitiska målen. Uppdraget i sig är naturligtvis i högsta grad relevant. I jämförelse med andra analys- och utvärderingsmyndigheter är det en hög ambition att göra en sådan bedömning årligen – utredningen av regeringens analys- och utvärderingsresurser (SOU 2018:79) föreslog att detta görs vart fjärde år.

Relaterade publikationer

Våra temaområden