• Verksamhetsdokumentation

Analys och utvärdering för kulturpolitikens utveckling


Analysplan 2023-2025

Hämta som
pdf
Publikationen går ej att beställa i tryckt format

I denna analysplan anger vi utgångspunkterna för hur Myndigheten för kulturanalys verksamhet genomförs. I planen redovisar vi övergripande förhållningssätt, prioriteringsgrunder och de övergripande prioriteringarna inom utredningsverksamheten de närmaste åren. Syftet med analysplanen är att presentera hur vi tolkar vårt uppdrag från regeringen, hur uppdraget genomförs i praktiken och vilka prioriteringar som görs under perioden 2023–2025.

Relaterade publikationer

Våra temaområden