Omslagsbild
  • Kulturanalys Norden
  • Statistik

Harmoni­sering av nordisk filmstatistik


Teknisk rapport / PM

I denna promemoria sammanställer Kulturanalys Norden en kartläggning av statistik över bio och film i de nordiska länderna och ger rekommendationer för en fortsatt harmonisering av standarder för detta statistikområde.

Publikationen är utgiven av Kulturanalys Norden på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Relaterade publikationer

Våra temaområden